Woensdag 7 juli 2021 wordt er, op initiatief van de Werkgrope Meditatieve Wandelingen Noordoost-Twente, een meditatieve avondwandeling gehouden rondom het Stift van ongeveer 5 kilometer. De deelnemers starten om 18.30 uur in de Stiftskerk. Hier is eerst een kort moment van meditatie. Daarna lopen de wandelaars de kerk uit. Onderweg is er een kort stiltemoment. Na afloop kan er waarschijnlijk geen film vertoond worden in de Stiftsschool omdat de 1,5 meter regel dan nog wel zal gelden.

 

Opgave bij Marjan van Galen,

Tel.: 074 3494256

e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Met vermelding van de plaatsnaam.