Dit voorjaar, op zaterdag 4 maart 2023, vindt er weer een meditatieve wandeling plaats in de Lutte met als thema ‘Verstilling’. We verzamelen om 09.30 uur in de Sint Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7, 7587 NH, De Lutte. We beginnen met een korte bijeenkomst en gaan daarna op pad voor een leuke wandeling van ongeveer 11 km. Onderweg op een leuke locatie wordt er koffie gedronken met wat lekkers. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan voor een gedicht waarna we een poosje in stilte wandelen. Rond het middaguur zijn we terug bij de Sint Plechelmuskerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te wandelen. Deelname is gratis maar er wordt een vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com.