Presentatie Gini Pullen

Op 11 maart a.s. is na het avondgebed vanwege Biddag een gemeenteavond gepland. Dat wordt een bijzondere avond. De diaconie van de Protestantse Stiftsgemeente steunt al jaren een project in Uganda. Daar is nu al ruim 10 jaar geleden een jonge vrouw uit Hardenberg, Gini Pullen, een weeshuis gestart. Bestemd voor vondelingetjes en zwerfkinderen. Na al die jaren is het aantal kinderen dat opgevangen wordt inmiddels opgelopen tot ca 50. En haar tehuis breidt zich al maar uit. Vrijwilligers uit Hardenberg hebben geholpen met de bouw van een stenen onderkomen. LTO Nederland steunt haar bij de aanleg en het bewerken van een groentetuin. Het ziekenhuis in Hardenberg staat haar met raad en daad terzijde als er gezondheidsproblemen met de kinderen zijn. Het hele project draait op sponsorgeld. Gini weet zich gesteund door grotere en kleinere bedrijven en diaconieën. De maand maart is Gini in Hardenberg. En op 11 maart komt ze een presentatie houden over haar werk in Uganda.

Aanvang avondgebed 19.30 in de Stiftskerk en aanvang presentatie in de Stiftsschool (onder het genot van een kopje koffie of thee) 20.15. Iedereen is van harte welkom. Ook niet-gemeenteleden uiteraard. Toegang is vrij.