Woensdag 14 april waren de moderamina van beide gemeenten bij elkaar. Het was de bedoeling om in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering samen te komen, maar vanwege corona leek ons dat niet handig. Beide gemeenten hebben te maken met een terugloop van het aantal leden. Ook zijn er zorgen over de vraag of het zal lukken om in de toekomst nieuwe ambtsdragers te vinden. De kans bestaat dat de kerkenraden meer zullen moeten samenwerken, waarbij de doelstelling is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en in beide kerken elke zondag een dienst te houden. Tegelijk willen we kijken hoe we niet alleen ouderen bereiken, maar juist ook voor de jeugd/jongeren en de midden-generatie aantrekkelijk kunnen zijn.