Het is in veel kerken gebruikelijk om na de zomervakantie een startdienst te houden; vroeger naar mijn idee met meer activiteiten op die zondag (bijvoorbeeld spelletjes voor de jeugd, discussie voor de ouderen, een gezamenlijke lunch) dan de laatste jaren. Op dit moment zijn er nog niet echt ideeën, maar wat niet is kan komen. Suggesties voor de startdienst van zondag 6 september zijn van harte welkom!