Zoals u misschien al wel gemerkt hebt werkte de QR-code voor de collectedoelen niet meer. Deze was verlopen. Er is nu een nieuwe QR-code aangemaakt.

Het collectegeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL33 RABO 0156 8035 50 ten name van het college van kerkrentmeesters of door middel van de hierbij vernieuwd afgebeelde QR-code (€ 2,50) (s.v.p. met vermelding van de collectedatum).

De helft van de bijdrage is voor de instandhouding van de Stiftsgemeente en de andere helft voor een diaconaal doel.

Diaconale collecten april 2021:

  • 1 april (Witte Donderdag): Near East School of Theology in Beiroet
  • 2 april (Goede Vrijdag): Géén collecte
  • 3 april (Paasnacht): Project Holland Building Nepal – gehandicapte kinderen
  • 4 april (Paasmorgen): Project Gini Pullen – kindercentrum in Uganda
  • 11 april: Plaatselijk Diaconaat
  • 18 april: Project op Cyprus waar bijeenkomsten voor jongeren uit Israël en de bezette gebieden in Palestina georganiseerd worden.
  • 25 april: Stichting SAVE THE CHILDREN