Zondag 2 oktober hebben we na afloop van de kerkdienst met de aanwezige gemeenteleden nagedacht over de toekomst van de kerk op Het Stift. Het is de bedoeling om samen met Ootmarsum een beleidsplan op te stellen voor de komende vijf jaar. Beide gemeenten willen zelfstandig blijven, maar willen er ook op bestuurlijk gebied voor elkaar zijn.

Aangaande de kerkdiensten werd aangegeven dat de samenwerking met de katholieke kerk in Weerselo erg op prijs wordt gesteld en in de winterperiode eventueel ook uitgebreid zou kunnen worden. Nu zijn er jaarlijks twee oecumenische vieringen: met de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen in januari en rond de Vredesweek in september.

Verder was iedereen erg te spreken over de ontwikkelingen op Het Stift en beseffen we het blijvend belang van deze unieke plek, cultureel en als vindplaats van geloof.