De intrededienst waarbij ds. R. Kloosterziel verbonden wordt aan de Protestantse Stiftsgemeente Weerselo en de Protestantse Gemeente Ootmarsum is op zondag 7 juli.

De kerkenraden van beide gemeentes nodigen u uit voor deze intrededienst op zondag 7 juli om 15.00 uur in de Protestantse Kerk te Ootmarsum, Ganzenmarkt 31.

Na de dienst zal er een informeel samenzijn plaatsvinden onder het genot van een drankje en een hapje in Ons Gebouw, Ganzenmarkt 26.
Dan kunt u nader kennismaken met ds. Kloosterziel en zijn vrouw en hen feliciteren.

Zondag 14 juli zal ds. Kloosterziel voor het eerst een dienst in de Stiftskerk te Weerselo leiden. Deze dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst is er koffie drinken in de Stiftsschool. Voor diegenen die zondag 7 juli niet bij de intrededienst aanwezig konden zijn, is er dan alsnog gelegenheid om kennis te maken met ds. Kloosterziel en zijn vrouw.

Ds. en Mevr. Kloosterziel gaan per 3 juli wonen in Weerselo.
Het Stift 4
7595 LE Weerselo.
tel. 0541 – 299387 of 06 – 13758043
E-mail: kloosterziel-smit@planet.nl

Kerkenraad Protestantse Stiftsgemeente Weerselo en
Protestantse Gemeente Ootmarsum

Contactadres:
Mevrouw K. Baanstra-Huzen
Campstede 1
Tel. 0541-292311
e-mail: karinbaanstra@gmail.com

Uitnodiging intrededienst 07 juli 2019